Belgesel Atölyesi

Belgesel fotoğrafçılığında atölye çalışması ile gözlem ve haber yapmayı, yaptıkları haberi fotoğraf karesine aktarabilmeyi öğrenebilir; basın fotoğrafçılığının ve belgesel fotoğrafın temel kurallarını öğrenip uygulayabilirler. Program, belgesel fotoğrafta toplumsal ve sosyal olaylara değinerek bu olayları fotoğraflama yetisine ve bilgisine sahip olabilme becerisi kazandırır.

Konu Başlıkları: Belgesel fotoğrafta kompozisyon, belgesel fotoğrafın tanımı, belgesel fotoğrafın tarihi, çekim teknikleri, foto-röportaj, belgesel fotoğrafta proje hazırlama, basın fotoğrafçılığı.

One Reply to “Belgesel Atölyesi”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir