Temel Atölye

Fotoğrafçılık alanında temel teknik bilgi ve becerisinin kazandırılarak, bu konuda proje üretebilmelerini sağlayan bir atölye programıdır.

Kompozisyon Atölye

Fotoğrafta kompozisyon, çerçeve içinde göze hoş görünen bir düzen yaratma sanatıdır.
Kompozisyonda iyi görüş, bilgi, yetenek ve deneme ile kazanılır. Eğer bu üç etkenden biri
eksik ise etkili kompozisyonlar elde etmek güçtür. Yetenek, kişiden kişiye değişebilir ve
başarıya ulaşmada en önemli etkendir. Görsel etki ise çekilen fotoğraflarda uygulanan
kompozisyonla artar. Değişik ve başarılı fotoğraf kompozisyonları yaratabilmek için temel
kuralları bilmeniz gerekir ve komposizyon atölyesi ile bu becerileri kazanabilir ve geliştirebilirsiniz.

Belgesel Atölye

Belgesel fotoğrafçılığında atölye çalışması ile gözlem ve haber yapmayı, yaptıkları haberi fotoğraf karesine aktarabilmeyi öğrenebilir; basın fotoğrafçılığının ve belgesel fotoğrafın temel kurallarını öğrenip uygulayabilirler. Program, belgesel fotoğrafta toplumsal ve sosyal olaylara değinerek bu olayları fotoğraflama yetisine ve bilgisine sahip olabilme becerisi kazandırır.

Konu Başlıkları: Belgesel fotoğrafta kompozisyon, belgesel fotoğrafın tanımı, belgesel fotoğrafın tarihi, çekim teknikleri, foto-röportaj, belgesel fotoğrafta proje hazırlama, basın fotoğrafçılığı.

Stüdyo Atölyesi (1 Günlük)

Programda stüdyo ortamında, yapay ışıkların detaylı kullanımı ve bu ışıklar eşliğinde ürün, portre, model fotoğraf çekim teknikleri atölye çalışması yapılır.

Konu Başlıkları: Stüdyoda ışık, teknik ekipman, ürün Çekimi, stillife fotoğrafçılık, portre çekimi, özel efekt çekimler.